บริษัท ไฟน์แนส โกลด์ จำกัด

องค์กรของเราได้เริ่มดำเนินธุรกิจจากการผลิตและจำหน่ายทองรูปพรรณ กรอบพระ และเพชรพลอย เครื่องประดับทองต่างๆ ในนาม บริษัท ห้างทองลายกนก จำกัด
ซึ่งผู้บริหารของเรา คุณนพพร กิตติฐิติกุล และคุณจันทิมา กิตติฐิติกุล มีความตั้งใจที่จะให้บริษัท มีความสามารถดำเนินธุรกิจ ในสินค้าหลากหลายและครบวงจร จึงเล็งเห็นที่จะนำเข้า/ส่งออก ทองคำแท่ง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจครบวงจร และรองรับความต้องการของลูกค้า จึงได้ก่อตั้ง บริษัท ไฟน์เนส โกลด์ จำกัดขึ้นมาเมื่อปี 2553 จนกระทั่งปัจจุบัน ทางบริษัท ไฟน์เนส โกลด์ จำกัด ดำเนินธุรกิจทางด้าน นำเข้า/ส่งออก ทองคำแท่งกับธนาคารต่างๆ รวมทั้ง ซื้อ-ขาย ทองคำแท่งกับลูกค้า ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบาย ในการติดต่อ และได้รับราคาที่ดีที่สุดจากบริษัท

ความสำเร็จของเราเกิดขึ้นภายใต้การบริหารผู้มีประสบการณ์ด้านการค้า ทองคำ มาเป็นเวลายาวนาน และมีวิสัยทัศน์ที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้แก่วงการค้าทองคำของไทยมาอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน

ด้วยความมุ่งมั่น จริงใจ และปณิธานอันแน่วแน่ที่จะรักษามาตรฐานที่ได้รับ ความไว้วางใจจากลูกค้าผู้มีอุปการคุณเสมอมา และจะยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อเสริมสร้างวงการค้า ทองคำต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

         
Finest Gold Copyright © 2012 All rights reserved.