ด้วยความมุ่งมั่น จริงใจ และปณิธานอันแน่วแน่ที่จะรักษามาตรฐานที่ได้รับ ความไว้วางใจจากลูกค้าผู้มีอุปการคุณเสมอมา และจะยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อเสริมสร้างวงการค้า ทองคำต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เราต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพมาร่วมงานกับเรา ดีงนี้
ตำแหน่ง จำนวน ประสบการณ์ วันที่ลงประกาศ
Marketing / Trader 3 28 กุมภาพันธ์ 2557
INTER BANK 2 2 ปีขึ้นไป 28 กุมภาพันธ์ 2557
พนักงานบัญชี 3 28 กุมภาพันธ์ 2557
พนักงานขาย 5 05 กันยายน 2556
         
Finest Gold Copyright © 2012 All rights reserved.