ถาม : การซื้อขายทองคำมีการส่งมอบทองคำกันจริงๆ หรือเป็นแค่สัญญาซื้อ ขายกันลอยๆ
ตอบ : มีการตกลงซื้อขาย ส่งมอบทองคำและชำระราคากันจริงๆ
ถาม : การซื้อขายทองคำมีการกำหนดราคาจากที่ใด
ตอบ : สมาคมค้าทองคำ
ถาม : ทองคำ 99.99 % กับ 96.5 % แตกต่างกันอย่างไร และการลงทุนซื้อขายในประเทศไทยนิยมทองคำ 99.99% หรือ 96.5 %
ตอบ : แตกต่างกันในเรื่องค่าความบริสุทธิ์ของทองคำและราคา เนื่องทองคำ 99.99 % มีค่าความบริสุทธิ์มากกว่า 96.5 % ซึ่งจะมีราคาแพงกว่า ส่วนการลงทุนซื้อขายทองคำในประเทศ ไทยนิยมทองคำ 96.5%
ถาม : ปัจจัยใดที่ทำให้ราคาทองขึ้นลง
ตอบ : ราคาทองในตลาดโลก และค่าเงินบาท ซึ่งทั้ง2ปัจจัยนี้จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดนั้น จะขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจของโลก อัตราเงินเฟ้อ ราคาน้ำมัน ฯลฯ
ถาม : T + 3 คืออะไร และนับอย่างไร
ตอบ : T+3 คือระยะเวลาที่ลูกค้าจะชำระเงินค่าซื้อหรือรับเงินค่าขายโดยนับจากวันที่ทำการไปอีก 3 วันโดยไม่นับรวมหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ เช่น ลูกค้าทำรายการซื้อในวันพุธ ลูกค้าจะต้องชำระเงินอีก 3 วันข้างหน้าซึ่งไม่นับวันหยุด กรณีนี้คือจะต้องชำระเงินภายในวันจันทร์ (นับ พฤหัสบดี, ศุกร์, จันทร์)
ถาม : การซื้อขายทองคำมีการส่งมอบทองคำกันจริงๆ หรือเป็นแค่สัญญาซื้อ ขายกันลอยๆ
ตอบ : แตกต่างกันในเรื่องค่าความบริสุทธิ์ของทองคำและราคา เนื่องทองคำ 99.99 % มีค่าความบริสุทธิ์มากกว่า 96.5 % ซึ่งจะมีราคาแพงกว่า ส่วนการลงทุนซื้อขายทองคำในประเทศ ไทยนิยมทองคำ 96.5% แตกต่างกันในเรื่องค่าความบริสุทธิ์ของทองคำและราคา เนื่องทองคำ 99.99 % มีค่าความบริสุทธิ์มากกว่า 96.5 % ซึ่งจะมีราคาแพงกว่า ส่วนการลงทุนซื้อขายทองคำในประเทศ ไทยนิยมทองคำ 96.5% แตกต่างกันในเรื่องค่าความบริสุทธิ์ของทองคำและราคา เนื่องทองคำ 99.99 % มีค่าความบริสุทธิ์มากกว่า 96.5 % ซึ่งจะมีราคาแพงกว่า ส่วนการลงทุนซื้อขายทองคำในประเทศ ไทยนิยมทองคำ 96.5%
ถาม : ช่องทางในการซื้อ-ขายของ บริษัท ไฟน์เนส โกลด์ มีทางใหนบ้าง
ตอบ : ลูกค้าสามารถโทรศัพท์เข้ามา หรือ เทรดออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต รวมไปถึงการเดินทางมายังที่ร้านได้
ถาม : การซื้อขายทองคำแท่งผ่านระบบออนไลน์สามารถเบิกทองคำแท่งได้หรือไม่ ต้องทำอย่างไร
ตอบ : ลูกค้าสามารถเบิกทองคำแท่งได้หลังจากลูกค้าชำระเงินค่าซื้อเรียบร้อยแล้ว โดยแจ้งความประสงค์มาล่วงหน้า เพื่อบริษัทฯ จะได้จัดเตรียมทองคำแท่งและนัดวันมารับตามที่อยู่ของบริษัท
ถาม : ไฟน์เนส โกลด์ ต่างจากที่อื่นอย่างไร
ตอบ : คุณภาพและราคาเป็นเครื่องการันตีได้
         
Finest Gold Copyright © 2012 All rights reserved.