บริษัท ไฟน์เนส โกลด์ จำกัด เป็นบริษัท ซึ่งให้บริการซื้อขายทองคำแบบครอบคลุมครบวงจรทั้งประเภท 99.99% และ 96.50% และ 96.50 Mini ซึ่งให้บริการการลงทุนในทองคำด้วยรูปแบบการซื้อขายแบบออนไลน์ และ ทางโทรศัพท์ ด้วยราคายุติธรรม โดยลูกค้าสามารถซื้อขายได้ ณ ที่ทำการบริษัท และสั่งผ่านทางโทรศัพท์ หรือทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งสามารถซื้อขายตามราคาจริง ณ เวลาที่มีคำสั่ง หรือสามารถตั้งราคาซื้อขายได้ล่วงหน้า ( Leave order ) โดยบริษัทฯ นำเข้าทองคำ 99.99% จากหลายผู้ผลิตชั้นนำทั่วโลกที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล LBMA (London Bullion Market Association)

ความสำเร็จของเราเกิดขึ้นภายใต้การบริหารผู้มีประสบการณ์ด้านการค้า ทองคำ มาเป็นเวลายาวนาน และมีวิสัยทัศน์ที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้แก่วงการค้าองคำของไทยมาอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน

ด้วยความมุ่งมั่น จริงใจ และปณิธานอันแน่วแน่ที่จะรักษามาตรฐานที่ได้รับ ความไว้วางใจจากลูกค้าผู้มีอุปการคุณเสมอมา และจะยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อเสริมสร้างวงการค้า ทองคำต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

         
Finest Gold Copyright © 2012 All rights reserved.