ขั้นตอนการเปิดบัญชี

 

ดาวน์โหลดเอกสารการประกอบการเปิดบัญชี

 
ใบสมัครเปิดใช้บริการ Download
สัญญาซื้อ-ขายทองคำ Download
สัญญาซื้อ-ขายทองคำผ่านอินเตอร์เน็ต Download
หนังสือมอบอำนาจ Download

 

กรอกเอกสารแล้วส่งกลับมายังบริษัท พร้อมหลักฐานประกอบ

 
นิติบุคคล  
บัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม  
หนังสือรับรองบริษัท  
ภพ. 20  
รายการบัญชีย้อนหลัง (statement) ย้อนหลัง 3 เดือน  
บุคคลธรรมดา  
สำเนาบัตรประชาชน  
สำเนาทะเบียนบ้าน  
รายการบัญชีย้อนหลัง (statement) ย้อนหลัง 3 เดือน  
 
การชำระราคา
  • เงินสด

  • โอนหรือการหักบัญชีผ่านธนาคารอัตโนมัติ ATS (ผ่านธนาคารกสิกร/ไทยพาณิชย์/กรุงเทพ)

  • โอนผ่านบัญชี
ชื่อบัญชี บริษัท ไฟน์เนสโกลด์ จำกัด  
ชื่อบัญชี สาขาบัญชี เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี
กสิกรไทย วังบูรพา 044-2-824835-5 ออมทรัพย์
ไทยพาณิชย์ ตรีเพชร 006-2-84408-4 ออมทรัพย์
กรุงเทพ สามยอด 150-0-77990-3 ออมทรัพย์
กรุงศรีอยุธยา สามยอด 128-1-18614-9 ออมทรัพย์
กรุงไทย สามยอด 002-0-31580-5 ออมทรัพย์
ทหารไทย วังบูรพา 177-2-15754-9 ออมทรัพย์
ธนชาต พาหุรัด 712-6-01076-5 ออมทรัพย์
ยูโอบี พาหุรัด 702-1-63859-9 ออมทรัพย์
สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด ที่ชำระด้วย Bill Payment ผ่าน ธ.กสิกรไทย / ธ.กรุงเทพ
กรุณาโทรแจ้งที่เบอร์ 02-222 4337 และแฟกซ์เอกสารมาที่เบอร์ 02-222 4282
หมายเหตุ :
ทุกครั้งที่มีการโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์หลักฐานการชำระเงิน พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล หรือชื่อร้านและหมายเลขโทรศัพท์

กรุณานำบัตรประชาชน และหลักฐานการชำระเงิน เช่น slip pay-in มาเป็นหลักฐานในการรับสินค้า
Fax : 02-222 4282

CALL CENTER 02-222 4337

 

การวางเงินประกันซื้อขาย

 
ตารางการวางเงินประกันซื้อขาย Download
เลขที่บัญชีของบริษัท Download
เอกสารแบบฟอร์มสมัคร Direct Debit  
ดาวน์โหลดเอกสารของธนาคารกรุงเทพ Download
ดาวน์โหลดเอกสารของธนาคารกรุงไทย Download
ดาวน์โหลดเอกสารของธนาคารกสิกรไทย Download
ดาวน์โหลดเอกสารของธนาคารไทยพาณิชย์ Download
Bill Payment Download

 

การลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบเทรดออนไลน์

 
คู่มือการใช้งานระบบเทรดออนไลน์ Download
การส่งคำสั่งซื้อ/ขาย

 

ขั้นตอนการส่งคำสั่งซื้อ/ขาย

 
ลูกค้าติดต่อเจ้าหน้าที่การลงทุนเพื่อส่งคำสั่ง  
เจ้าหน้าที่ปรึกษาการลงทุนและนักลงทุนยืนยันคำสั่งซื้อ/ขายทั้ง2ฝ่าย  
เจ้าหน้าที่ปรึกษาดำเนินการบันทึกการยืนยันคำสั่งซื้อ/ขาย  
เจ้าหน้าที่ปรึกษาการลงทุน นัดหมายนักลงทุนในการชำระค่าสินค้า และส่งมอบสินค้า ภายในT+3  

 

การชำระค่าสินค้า

 
เจ้าหน้าที่ปรึกษาการลงทุน นัดหมายนักลงทุนในการชำระสินค้าภายใน T+3 นับจากวันที่ยืนยันคำสั่งซื้อ/ขาย  
นักลงทุนโอนเงินชำระเข้าบัญชี บริษัท ไฟน์เนส โกลด์ จำกัด หรือให้บริษัทหักบัญชีผู้ลงทุน (Direct Debit)  
นักลงทุนส่งแฟกซ์ใบ Pay in ในกรณีโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทที่
แฟกซ์หมายเลข 02-222-4282 เพื่อยืนยันการชำระเงิน
 
การส่งมอบสินค้าจะดำเนินการเมื่อบริษัทได้รับชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว  

 

การส่งมอบสินค้า

 
ลูกค้าสามารถรับทองคำได้ที่บริษัท ไฟน์เนส โกลด์ จำกัด  
ลูกค้าสามารถนัดรับ-ส่งทองคำที่ ธนาคารกรุงเทพ/ธนาคารกสิกรไทย/ธนาคารกรุงไทย/และธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขตกทม. น้ำหนักทองขั้นต่ำ 300 บาท(ทอง 96.5%)
หรือน้ำหนักทอง 5 กิโลกรัม (ทอง99.99%)
(โปรดแจ้งสถานที่ให้ทราบล่วงหน้า 2 วัน)
 

 

การฝาก-ถอนทองคำ

 
ลูกค้าสามารถแจ้งความจำนงในการฝากทองคำแท่งกับบริษัท โดยไม่เสียค่าใข้จ่ายใดๆ  
กรณีถอนทองคำ ลููกค้าจะต้องแจ้งถอนทองคำแท่งภายในเวลา 12.00 น.
- แจ้งภายในเวลา 12.00 น. จะรับทองคำในวันทำการถัดไป
- แจ้งหลัง 12.00 น. จะได้รับทองคำในอีก 2 วันถัดไป T+2
 
   
         
Finest Gold Copyright © 2012 All rights reserved.